Logistyka

Nasze rozwiązania z zakresu logistyki kierujemy do wszystkich firm, które w większym lub  mniejszym stopniu poszukują nowych funkcjonalności w obszarze już wdrożonych aplikacji informatycznych lub oczekują rozwiązań indywidualnych, przygotowanych dla własnej specyfiki pracy.

Wychodzimy z założenia, że wiedza i doświadczenie zawsze będą po stronie klienta, a nasze umiejętności w obszarze tworzenia unikatowych rozwiązań informatycznych wspomogą integrację przepływu informacji, dokumentów i towarów w obszarze spedycji i transportu oraz logistyki dostaw, dystrybucji  i magazynowania.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

Produkcja

W naszej wizji usprawnienie procesów przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych powinno być zgodne z przesłaniem, że raz wprowadzona informacja będzie wielokrotnie wykorzystywana. Ale i ten kierunek rozwoju naszych usług podlega ciągłym usprawnieniom.

Wychodzimy z założenia, że w wirtualnym świecie możemy nadzorować i wykorzystywać informacje wygenerowane przez naszych dostawców i  odbiorców, a przetworzenie tych informacji i wprowadzenie do własnego systemu informatycznego zredukuje czas obsługi wybranych procesów.  

Rachunkowość zarządcza i finanse

Jak pozyskać wolne środki finansowe, jak znaleźć nowe zlecenie, jak sprostać wymaganiom konkurencyjnego rynku? Praktyka pokazuje, że potencjał tkwi w samych firmach, zarządzanych przez naszych klientów.

Nasze rozwiązania usprawniają  zarządzanie złożonymi procesami w przedsiębiorstwie przez pryzmat przychodów i kosztów. Wykorzystanie informacji gromadzonych w systemach finansowo-księgowych, odpowiednie przeanalizowanie, zaplanowanie, zasymulowanie działań spowoduje że zarządzanie stanie się prostsze i wygeneruje dodatkową wartość dodaną).    

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

Podsumowanie Seminarium PMI Lubuskie 01 2014

W trakcie seminarium przedstawiliśmy metodykę i narzędzia wyodrębniania kosztów i przychodów z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstw do zarządzania projektami. Podstawą powyższej metodyki było założenie, że aktualnie wdrożone systemy i narzędzia informatyczne stanowią bazę wiedzy do zarządzania finansami planowanych i realizowanych projektów i w żaden sposób ich struktura oraz przyjęta funkcjonalność nie może być zmieniana. Zatem wykorzystując instrumenty typu B2B, zaprezentowaliśmy rozwiązania umożliwiające planowanie finansowe (budżetowanie), kontrolowanie i rozliczanie kosztów w czasie rzeczywistym oraz analizę rentowności tworzonych projektów w oparciu o przewidywane przychody.

Udział w Seminarium PMI Lubuskie 01 2014

Temat seminarium:

Nadzór nad realizacją projektów w ujęciu kosztów

 

Seminarium poprowadzą: dr inż. Waldemar Woźniak, mgr inż. Andrzej Miładowski

 

Cel: Prezentacja metodyki zarządzania finansami projektów w oparciu o dane pozyskiwane z systemów finansowo-księgowych.

Korzyści: Prezentowana metodyka pozwoli na zebranie niezbędnych informacji umożliwiających m.in.:

  • Budżetowanie kosztów oraz kalkulacja kosztów projektu w oparciu o dane koszty planowane;
  • Prognozowanie kosztów i przychodów projektu całościowo i/lub w podziale na okresy, etapy (milestones);
  • Ocenę rentowności projektów;
  • Rozliczanie kosztów pośrednich na projekt (koszty usług wewnętrznych, koszty wydziałowe, koszty zarządu, koszty administracji itp. i przypisane do wybranego projektu);
  • Analizę kosztów prognozowanych, planowanych i rzeczywistych;
  • Modelowanie i budowę kalkulacji kosztów projektów w oparciu o dynamikę i zmiany gospodarcze w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa (zmiany cen energii i paliw, zmiany cen surowców, zmiany wynagrodzenia pracowników itp.).

W konsekwencji podejmowanie decyzji zarządczych w aspekcie planowanych i realizowanych projektów w przedsiębiorstwie.

 

dr inż. Waldemar Woźniak - Doktor nauk ekonomicznych; specjalność: nauki o zarządzaniu, konsultant i trener specjalizuje się w zarządzaniu przedsięwzięciami (projektami), usprawnianiem procesów pracy, prognozowaniu gospodarczym oraz analizą strategiczną przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystuje wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej oraz normowania czasu pracy. Posiada 20-letnie doświadczenia w zakresie realizacji projektów usprawniających procesy pracy. Koordynował projekty współfinansowane z Unii Europejskiej, m.in. PHARE SSG, ZPORR, SPO RZL, POIG, POKL.Obecnie jest adiunktem w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ściśle współpracuje z firmami konsultingowymi Integra-Consulting i REFA dla których realizował projekty m.in. w Porcie Lotniczym „Ławica” Poznań, Elektrobudowa Konin, Paroc Polska, Selgros, Smurfitt Kappa Polska, Hochland Polska.W Converse Sp. z o.o. pełni funkcję członka Zarządu i kieruje pracami związanymi z rozwiązywaniem problemów z zakresu informatyki, zarządzania produkcją i zarządzania logistycznego w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

mgr inż. Andrzej Miładowski - Wiceprezes zarządu Converse Sp. z o.o. Posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń i konsultacji z zakresu zarządzania finansami, analizą przepływu materiałów i obiegiem informacji w różnych przedsiębiorstwach, przykładowo: Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, VESTA FINANCE Sp. z o.o., Biuro doradztwa podatkowego „BUCHALTER” S.C., ALUPLAST Sp. z o.o., Fundusz Inwestycyjno-Gwarancyjny „LIDER”, Polskie Towarzystwo Finansowe „PRO DOMUS”. 15-letnie doświadczenie w zakresie projektowania, tworzenia oraz wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, przykładowo: SILVAN Sp. z o.o., BNL Consulting Sp. z o.o., Słupskie Fabryki Mebli oraz fabryki mebli z grupy kapitałowej B.F.M. – Schieder, POPPE+WIRTH spółka z o.o. 15-letnie doświadczenie w doradztwie procesowym - analizie, projektowaniu, konsultowaniu narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie procesowe w obszarze finansów, logistyki dostaw i logistyki dystrybucji, przykładowo: INTRA S.A., autoryzowane punkty firmy SEAT (Głogów, Piła, Bydgoszcz).

 

Seminarium odbędzie się: 30.01.2014 r. (czwartek)

Rozpoczęcie godzina: 18:00.

Zakończenie godzina: 20:00.

Miejsce: Amadeus Hotel

ul. Jedności 87a
65-018 Zielona Góra

Intra S.A.

Udział w III Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 16-18 września, Katowice

Największe wydarzenie sektora MŚP w Europie już we wrześniu w Katowicach!

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu Państw.

III edycja tego wyjątkowego spotkania, organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, 

odbędzie się w dniach 16-18 września 2013r. w Katowicach.

Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania będzie

„Współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym

i międzynarodowym".

 

Poprzednie dwie edycje zgromadziły liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych, którzy dyskutowali o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Udział w nich wzięło łącznie ponad 300 prelegentów z Polski i zagranicy oraz w sumie ponad 6000 uczestników.

Wydarzenie to jest już na stałe zapisane w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy.

Współorganizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Ministerstwo Gospodarki. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz.

 

Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu


W okresie od 01.09.2012r. do 28.02.2015r. realizujemy projekt

"EDUKACYJNY SYMULATOR EKONOMICZNY INVESTOR"

(Umowa nr UDA-POIG.09.02.00-08-051/11-00)

 

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie nowego, innowacyjnego narzędzia do wykorzystywania w praktyce nauczania przedmiotów

ekonomicznych w zawodzie technik ekonomista oraz przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Produkt finalny to Edukacyjny Symulator Ekonomiczny INVESTOR. Jest to komputerowy symulator zmian decyzyjnych realizowanych w postaci

gry strategiczno - decyzyjnej, który zakłada kształcenie umiejętności praktycznej analizy decyzyjnej, a w szczególności

opracowywanie optymalnej procedury rozwiązania sformułowanego problemu, oszacowania prawdopodobieństwa

wystąpienia określonych następstw oraz oceny użyteczności każdego wyniku.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

* * *        * * *