Logistyka

Nasze rozwiązania z zakresu logistyki kierujemy do wszystkich firm, które w większym lub  mniejszym stopniu poszukują nowych funkcjonalności w obszarze już wdrożonych aplikacji informatycznych lub oczekują rozwiązań indywidualnych, przygotowanych dla własnej specyfiki pracy.

Wychodzimy z założenia, że wiedza i doświadczenie zawsze będą po stronie klienta, a nasze umiejętności w obszarze tworzenia unikatowych rozwiązań informatycznych wspomogą integrację przepływu informacji, dokumentów i towarów w obszarze spedycji i transportu oraz logistyki dostaw, dystrybucji  i magazynowania.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

Produkcja

W naszej wizji usprawnienie procesów przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych powinno być zgodne z przesłaniem, że raz wprowadzona informacja będzie wielokrotnie wykorzystywana. Ale i ten kierunek rozwoju naszych usług podlega ciągłym usprawnieniom.

Wychodzimy z założenia, że w wirtualnym świecie możemy nadzorować i wykorzystywać informacje wygenerowane przez naszych dostawców i  odbiorców, a przetworzenie tych informacji i wprowadzenie do własnego systemu informatycznego zredukuje czas obsługi wybranych procesów.  

Rachunkowość zarządcza i finanse

Jak pozyskać wolne środki finansowe, jak znaleźć nowe zlecenie, jak sprostać wymaganiom konkurencyjnego rynku? Praktyka pokazuje, że potencjał tkwi w samych firmach, zarządzanych przez naszych klientów.

Nasze rozwiązania usprawniają  zarządzanie złożonymi procesami w przedsiębiorstwie przez pryzmat przychodów i kosztów. Wykorzystanie informacji gromadzonych w systemach finansowo-księgowych, odpowiednie przeanalizowanie, zaplanowanie, zasymulowanie działań spowoduje że zarządzanie stanie się prostsze i wygeneruje dodatkową wartość dodaną).    

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

Udział w Seminarium PMI Lubuskie 01 2014

Temat seminarium:

Nadzór nad realizacją projektów w ujęciu kosztów

 

Seminarium poprowadzą: dr inż. Waldemar Woźniak, mgr inż. Andrzej Miładowski

 

Cel: Prezentacja metodyki zarządzania finansami projektów w oparciu o dane pozyskiwane z systemów finansowo-księgowych.

Korzyści: Prezentowana metodyka pozwoli na zebranie niezbędnych informacji umożliwiających m.in.:

  • Budżetowanie kosztów oraz kalkulacja kosztów projektu w oparciu o dane koszty planowane;
  • Prognozowanie kosztów i przychodów projektu całościowo i/lub w podziale na okresy, etapy (milestones);
  • Ocenę rentowności projektów;
  • Rozliczanie kosztów pośrednich na projekt (koszty usług wewnętrznych, koszty wydziałowe, koszty zarządu, koszty administracji itp. i przypisane do wybranego projektu);
  • Analizę kosztów prognozowanych, planowanych i rzeczywistych;
  • Modelowanie i budowę kalkulacji kosztów projektów w oparciu o dynamikę i zmiany gospodarcze w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa (zmiany cen energii i paliw, zmiany cen surowców, zmiany wynagrodzenia pracowników itp.).

W konsekwencji podejmowanie decyzji zarządczych w aspekcie planowanych i realizowanych projektów w przedsiębiorstwie.

 

dr inż. Waldemar Woźniak - Doktor nauk ekonomicznych; specjalność: nauki o zarządzaniu, konsultant i trener specjalizuje się w zarządzaniu przedsięwzięciami (projektami), usprawnianiem procesów pracy, prognozowaniu gospodarczym oraz analizą strategiczną przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystuje wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej oraz normowania czasu pracy. Posiada 20-letnie doświadczenia w zakresie realizacji projektów usprawniających procesy pracy. Koordynował projekty współfinansowane z Unii Europejskiej, m.in. PHARE SSG, ZPORR, SPO RZL, POIG, POKL.Obecnie jest adiunktem w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ściśle współpracuje z firmami konsultingowymi Integra-Consulting i REFA dla których realizował projekty m.in. w Porcie Lotniczym „Ławica” Poznań, Elektrobudowa Konin, Paroc Polska, Selgros, Smurfitt Kappa Polska, Hochland Polska.W Converse Sp. z o.o. pełni funkcję członka Zarządu i kieruje pracami związanymi z rozwiązywaniem problemów z zakresu informatyki, zarządzania produkcją i zarządzania logistycznego w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

mgr inż. Andrzej Miładowski - Wiceprezes zarządu Converse Sp. z o.o. Posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń i konsultacji z zakresu zarządzania finansami, analizą przepływu materiałów i obiegiem informacji w różnych przedsiębiorstwach, przykładowo: Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, VESTA FINANCE Sp. z o.o., Biuro doradztwa podatkowego „BUCHALTER” S.C., ALUPLAST Sp. z o.o., Fundusz Inwestycyjno-Gwarancyjny „LIDER”, Polskie Towarzystwo Finansowe „PRO DOMUS”. 15-letnie doświadczenie w zakresie projektowania, tworzenia oraz wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, przykładowo: SILVAN Sp. z o.o., BNL Consulting Sp. z o.o., Słupskie Fabryki Mebli oraz fabryki mebli z grupy kapitałowej B.F.M. – Schieder, POPPE+WIRTH spółka z o.o. 15-letnie doświadczenie w doradztwie procesowym - analizie, projektowaniu, konsultowaniu narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie procesowe w obszarze finansów, logistyki dostaw i logistyki dystrybucji, przykładowo: INTRA S.A., autoryzowane punkty firmy SEAT (Głogów, Piła, Bydgoszcz).

 

Seminarium odbędzie się: 30.01.2014 r. (czwartek)

Rozpoczęcie godzina: 18:00.

Zakończenie godzina: 20:00.

Miejsce: Amadeus Hotel

ul. Jedności 87a
65-018 Zielona Góra

Intra S.A.