Logistyka

Nasze rozwiązania z zakresu logistyki kierujemy do wszystkich firm, które w większym lub  mniejszym stopniu poszukują nowych funkcjonalności w obszarze już wdrożonych aplikacji informatycznych lub oczekują rozwiązań indywidualnych, przygotowanych dla własnej specyfiki pracy.

Wychodzimy z założenia, że wiedza i doświadczenie zawsze będą po stronie klienta, a nasze umiejętności w obszarze tworzenia unikatowych rozwiązań informatycznych wspomogą integrację przepływu informacji, dokumentów i towarów w obszarze spedycji i transportu oraz logistyki dostaw, dystrybucji  i magazynowania.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

Produkcja

W naszej wizji usprawnienie procesów przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych powinno być zgodne z przesłaniem, że raz wprowadzona informacja będzie wielokrotnie wykorzystywana. Ale i ten kierunek rozwoju naszych usług podlega ciągłym usprawnieniom.

Wychodzimy z założenia, że w wirtualnym świecie możemy nadzorować i wykorzystywać informacje wygenerowane przez naszych dostawców i  odbiorców, a przetworzenie tych informacji i wprowadzenie do własnego systemu informatycznego zredukuje czas obsługi wybranych procesów.  

Rachunkowość zarządcza i finanse

Jak pozyskać wolne środki finansowe, jak znaleźć nowe zlecenie, jak sprostać wymaganiom konkurencyjnego rynku? Praktyka pokazuje, że potencjał tkwi w samych firmach, zarządzanych przez naszych klientów.

Nasze rozwiązania usprawniają  zarządzanie złożonymi procesami w przedsiębiorstwie przez pryzmat przychodów i kosztów. Wykorzystanie informacji gromadzonych w systemach finansowo-księgowych, odpowiednie przeanalizowanie, zaplanowanie, zasymulowanie działań spowoduje że zarządzanie stanie się prostsze i wygeneruje dodatkową wartość dodaną).    

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu


W okresie od 01.09.2012r. do 28.02.2015r. realizujemy projekt

"EDUKACYJNY SYMULATOR EKONOMICZNY INVESTOR"

(Umowa nr UDA-POIG.09.02.00-08-051/11-00)

 

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie nowego, innowacyjnego narzędzia do wykorzystywania w praktyce nauczania przedmiotów

ekonomicznych w zawodzie technik ekonomista oraz przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Produkt finalny to Edukacyjny Symulator Ekonomiczny INVESTOR. Jest to komputerowy symulator zmian decyzyjnych realizowanych w postaci

gry strategiczno - decyzyjnej, który zakłada kształcenie umiejętności praktycznej analizy decyzyjnej, a w szczególności

opracowywanie optymalnej procedury rozwiązania sformułowanego problemu, oszacowania prawdopodobieństwa

wystąpienia określonych następstw oraz oceny użyteczności każdego wyniku.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

* * *        * * *