Wdrożenie systemu ERP w firmie Krojcig Mebel Sp. z o.o. w Zielonej Górze

 • Drukuj
 
 Od 1998 roku Converse sp. z o.o. kompleksowo obsługiwała firmę Krojcig w zakresie usług informatycznych Projekt wdrożenia systemu Rekord.ERP był realizowany w latach 1999-2001 i objął następujące działania i obszary:
 • analiza procesów informacyjno decyzyjnych, produkcyjnych i logistycznych,
 • analiza infrastruktury informatycznej oraz projekt sieci teleinformatycznej dla
  części biurowej i produkcyjnej,
 • wykonanie nowej infrastruktury teleinformatycznej i przygotowanie serwerów,
 • techniczne przygotowania produkcji - konstrukcja i technologia, kalkulacja
  kosztu własnego wytworzenia wyrobu, indeksy materiałowe, podzespołów i
  wyrobów gotowych,
 • budowa interfejsu do automatycznego zaczytywania kart wyrobów tworzonych w Excelu
  do systemu Rekord.ERP,
 • wdrożenie ERP w obszarze obsługi zamówień sprzedaży i procesów dystrybucji
  wyrobów gotowych,
 • harmonogramowanie zleceń produkcyjnych i rejestracja produkcji,
 • integracja oprogramowania Rekord.ERP z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w
        przedsiębiorstwie.

Dodatkowo w 2006 roku w ramach całego koncernu Vita, do którego należy firma Krojcig, podjęta została decyzja o kompleksowym wdrożeniu nowego oprogramowania klasy ERP. W tym celu firma Converse Sp. z o.o. przygotowała aplikację do migracji danych z systemu Rekord.ERP do nowego oprogramowania klasy ERP.