Logistyka

Nasze rozwiązania z zakresu logistyki kierujemy do wszystkich firm, które w większym lub  mniejszym stopniu poszukują nowych funkcjonalności w obszarze już wdrożonych aplikacji informatycznych lub oczekują rozwiązań indywidualnych, przygotowanych dla własnej specyfiki pracy.

Wychodzimy z założenia, że wiedza i doświadczenie zawsze będą po stronie klienta, a nasze umiejętności w obszarze tworzenia unikatowych rozwiązań informatycznych wspomogą integrację przepływu informacji, dokumentów i towarów w obszarze spedycji i transportu oraz logistyki dostaw, dystrybucji  i magazynowania.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

Produkcja

W naszej wizji usprawnienie procesów przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych powinno być zgodne z przesłaniem, że raz wprowadzona informacja będzie wielokrotnie wykorzystywana. Ale i ten kierunek rozwoju naszych usług podlega ciągłym usprawnieniom.

Wychodzimy z założenia, że w wirtualnym świecie możemy nadzorować i wykorzystywać informacje wygenerowane przez naszych dostawców i  odbiorców, a przetworzenie tych informacji i wprowadzenie do własnego systemu informatycznego zredukuje czas obsługi wybranych procesów.  

Rachunkowość zarządcza i finanse

Jak pozyskać wolne środki finansowe, jak znaleźć nowe zlecenie, jak sprostać wymaganiom konkurencyjnego rynku? Praktyka pokazuje, że potencjał tkwi w samych firmach, zarządzanych przez naszych klientów.

Nasze rozwiązania usprawniają  zarządzanie złożonymi procesami w przedsiębiorstwie przez pryzmat przychodów i kosztów. Wykorzystanie informacji gromadzonych w systemach finansowo-księgowych, odpowiednie przeanalizowanie, zaplanowanie, zasymulowanie działań spowoduje że zarządzanie stanie się prostsze i wygeneruje dodatkową wartość dodaną).    

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

Wdrożenie systemu ERP w firmie Krojcig Mebel Sp. z o.o. w Zielonej Górze

 
 Od 1998 roku Converse sp. z o.o. kompleksowo obsługiwała firmę Krojcig w zakresie usług informatycznych Projekt wdrożenia systemu Rekord.ERP był realizowany w latach 1999-2001 i objął następujące działania i obszary:
 • analiza procesów informacyjno decyzyjnych, produkcyjnych i logistycznych,
 • analiza infrastruktury informatycznej oraz projekt sieci teleinformatycznej dla
  części biurowej i produkcyjnej,
 • wykonanie nowej infrastruktury teleinformatycznej i przygotowanie serwerów,
 • techniczne przygotowania produkcji - konstrukcja i technologia, kalkulacja
  kosztu własnego wytworzenia wyrobu, indeksy materiałowe, podzespołów i
  wyrobów gotowych,
 • budowa interfejsu do automatycznego zaczytywania kart wyrobów tworzonych w Excelu
  do systemu Rekord.ERP,
 • wdrożenie ERP w obszarze obsługi zamówień sprzedaży i procesów dystrybucji
  wyrobów gotowych,
 • harmonogramowanie zleceń produkcyjnych i rejestracja produkcji,
 • integracja oprogramowania Rekord.ERP z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w
        przedsiębiorstwie.

Dodatkowo w 2006 roku w ramach całego koncernu Vita, do którego należy firma Krojcig, podjęta została decyzja o kompleksowym wdrożeniu nowego oprogramowania klasy ERP. W tym celu firma Converse Sp. z o.o. przygotowała aplikację do migracji danych z systemu Rekord.ERP do nowego oprogramowania klasy ERP.