Wdrożenie systemu ERP w firmie MK Sp. z o.o. w Żarach

 • Drukuj
 
        Projekt wdrożenia systemu ERP w firmie MK Żary był realizowany w latach 2005-2007. Proces wdrożenia został poprzedzony szczegółową analizą procesów i przygotowaniem formatu danych. Wdrożenie zostało poprzedzone stworzeniem specyfikacji i wyborem dostawcy systemu ERP. Jako dostawca rozwiązania została wybrana firma Junisoftex.

W trakcie procesu i po zakończeniu wdrożenia ERP opracowano:
 • blok kalkulacyjny wyrobów w oparciu o zakładowy arkusz rozliczeniowy,
 • projekt klasyfikatora materiałów, podzespołów i wyrobów gotowych,
 • projekt obsługi zleceń produkcyjnych w systemie ERP,
 • analizę przepływu produkcji i projekt rejestracji przepływu produkcji na halach produkcyjnych
  przy użyciu kodów kreskowych,
 • modele prognozowania wielkości sprzedaży wyrobów gotowych w oparciu o metodę regresji
 • liniowej i szeregów czasowych,
 • projekt mapowania magazynu wyrobów gotowych z uwzględnieniem identyfikacji lokalizacji
  wyrobów gotowych,
 • metodę weryfikacji norm czasowych uwzględniających czasy przezbrojeń i czasy transportu,
  metodykę weryfikacji norm materiałowych,
 • projekt zmian organizacji produkcji dla potrzeb zwiększenia efektywności procesów
  produkcyjnych – analiza przepływu produkcji na poszczególnych wydziałach,
 • analiza wpływu zmiany ustawienia maszyn na wydajności procesów produkcyjnych,
  analiza kompletacji partii produkcyjnej,
 • opracowano nową metodę pomiaru - wydajność pracowników bezpośrednio produkcyjnych.