Usługi

 • Drukuj
 
Firma Converse Sp. z o.o.  oferuje Państwu consulting z zakresu informatyki i zarządzania, poparty wieloletnim doświadczeniem we współpracy z przedsiębiorstwami.  W ramach naszej działalności  proponujemy Państwu usługi związane z m.in.:
 • przygotowaniem do wdrożenia systemów informatycznych, szczególnie w obszarze
  logistyki i produkcji,
 • wdrażaniem własnych i obcych systemów zarządzania klasy ERP,
 • analizą efektywności stosowanych technologii informatycznych w oparciu o metody TCO,
  EVA i ROI oraz własne rozwiązania bazujące na analizie ekonomicznej i mapowaniu procesów
  biznesowych w przedsiębiorstwie,
 • analizą wydajności procesów produkcyjnych i logistycznych w oparciu o wskaźniki
  produktywności i wybrane wskaźniki analizy ekonomicznej,
 • restrukturyzacją procesów informacyjno-decyzyjnych, logistycznych i produkcyjnych oraz
  ich optymalizacja pod względem kosztów i czasu realizacji,
 • analizą stanów magazynowych przedsiębiorstwa.