Zarząd

  • Drukuj
 
Zarząd firmy Converse Sp. z o.o. stanowią osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w produkcji i wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych:
 
 
 
Prezes Zarządu - Tomasz Wojnarowski
 
Wiceprezes Zarządu - Andrzej Miładowski
 
Członek Zarządu - dr inż. Waldemar Woźniak
 
  doświadczenie zawodowe